Fatura Hesaplama Sistemi

 • 4 sene önce
 • 0
 • Artan enerji maliyetlerinin en büyük gider kalemlerinden biri haline geldiği günümüzde, enerjinin verimli kullanılmasını teşvik edecek ve yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun herkesin sadece kendi kullandığı kadar ödemesini sağlayacak  bir sistemdir. Kalorimetre (ısı sayacı) tek kolonlu (yeni binalar) da ısı giderlerinin paylaştırılması için sadece ilk atanın alındığı cihazdır.

  5267 sayılı “Enerji verimliliği Kanunu” ve 26847 sayılı yönetmelik gereği mevcut ve yeni yapılacak birden fazla bağımsız bölüme sahip merkezi veya bölgesel ısıtma sistemli ve sıhhi sıcak su sistemli binalarda, ısıtma ve sıhhi, sıcak su giderlerinin, bağımsız bölüm kullanıcılarına nasıl paylaştırılması gerektiğini usul ve esasları belirlemektir. Yönetmeliğe göre merkezi ısıtma sistemlerinin ısı giderleri aşağıdaki hesaplamalara göre paylaştırılır;

  Isı sayaçlarının kullanılması durumunda hesaplama:

  P1: 0,70 x M x ( S1/St+ S2/St+S3/St+…+Sn/St )
  P2: 0,30 x M x (A1/At )
  P: P1 + P2
  M: Binanın toplam ısı tüketim tutarı (TL)
  P: Bağımsız bölümün toplam tüketim tutarı (TL)
  Pır: Bağımsız bölümün ısı sayacına göre tüketim tutarı (TL)
  P2: Bağımsız bölümün ortak tüketim tutarı (TL)
  S: Bağımsız bölümde bulunan ısı sayacında okunan değer (TL)
  St: Binada bulunan bütün bağımsız bölümlerdeki ısı sayaçlarından okunan değerlerin toplamı
  A: Bağımsız bölümün kapalı kullanım alanı (m2)
  At: Binadaki bağımsız bölümlerin kapalı kullanım alanları toplamını  (m2)

  Merkezi sıhhi sıcak su sistemlerinde toplam sıhhi sıcak su giderleri, kullanıcıların ölçülen sıcak su tüketimlerine göre paylaştırılır. Merkezi sıcak su sistemlerinde sıcak su giderlerinin paylaştırılması aşağıdaki şekilde uygulanır.

  a) Sıcak su üretimini sağlayan ısıtma sistemi, merkezi ısıtma sisteminden bağımsız olduğu ve sıcak su
  sayaçlarının kullanılması durumunda hesaplama:

  P1: 0.80 x M x (S/St) P2 = 0.20 x m x (A/At) P = P1 + P2
  M: Binanın toplam ısı tüketim tutarı (TL)
  P: Bağımsız bölümün toplam tüketim tutarı (TL)
  P1: Bağımsız bölümün ısı sayacına göre tüketim tutarı (TL)
  P2: Bağımsız bölümün ortak tüketim tutarı (TL)
  S: Bağımsız bölümde bulunan ısı sayacında okunan değer (TL)
  St: Binada bulunan bütün bağımsız bölümlerdeki ısı sayaçlarından okunan değerlerin toplamı
  A: Bağımsız bölümün kapalı kullanım alanı (m2)
  At: Binadaki bağımsız bölümlerin kapalı kullanım alanları toplamını (m2)

  b) Binanın toplam sıhhi sıcak su tüketim maliyetinin (M) hesaplanmasında, sıhhi sıcak su üretimini sağlayan ısıtma sistemi, merkezi ısıtma sistemine bağımlı olduğu durumda; merkezi ısıtma sisteminin payı merkezi sıhhi sıcak su sisteminin tüketimi çıkartıldıktan sonra kalan bütün tüketim miktarıdır. Merkezi sıhhi sıcak su sisteminin yakıt tüketim miktarı (By); 

  By: 1,20 x V x (t– 10)      Hu

  şeklinde hesaplanır. Bu durumda binanın toplam sıhhi sıcak su tüketim tutarı (M);

  M= By x F (TL)

  şeklinde hesaplanır.

  Burada;
  F: Yakıt birim fiyatı (TL)
  By: Merkezi sıcak su yakıt tüketim miktarı (katı ve sıvı yakıtlar için kg, gaz yakıtlar için m3 olarak alınır.)
  M: Binanın toplam sıcak su tüketim tutarı (TL)
  V: Tüketilen sıcak su hacmi (Lt)
  tw: sıcak su sıcaklığı (°C)
  HU: Tüketilen yakıtın alt ısıl değeri (katı ve sıvı yakıtlar için kcal/kg, gaz yakıtlar için kcal/molarak Hu değerleri yakıtı sağlayan kuruluşlardan alınır.)

  Bir Cevap Yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Popüler Yazılar

  Merkezi Isıtma Fatura Paylaşımı Resmi

  Merkezi Isıtma Fatura Paylaşımı

  Isı Sayacı Kalorimetre Muayene Kalibrasyon Resmi

  Isı Sayacı Kalorimetre Muayene Kalibrasyon

  Kalorimetre ve Sayaç Satışı Resmi

  Kalorimetre ve Sayaç Satışı

  Fatura Hesaplama Sistemi Resmi

  Fatura Hesaplama Sistemi

  Petekler Neden 15°C’nin Altına Düşer ve Nasıl İlave Ücrete Maruz Kalınır Resmi

  Petekler Neden 15°C’nin Altına Düşer ve Nasıl İlave Ücrete Maruz Kalınır